Speerpunten

Hieronder kunt u enkele van mijn persoonlijke speerpunten terugvinden.
Deze speerpunten zijn persoonlijk.

 

Fietsen in Geel

Een goeie en moderne infrastructuur

Aangepast aan de noden van vandaag, met in het bijzonder aandacht voor de zwakke weggebruiker.
Ring

Het doortrekken van de Ring zo snel mogelijk realiseren

Het creëert een leefbaar St Dimpna en komt de hele stad ten goede.
zwembad Geel

Betaalbaar en aangenaam wonen voor ieder

Met extra aandacht voor jonge mensen en gezinnen.
Groen stad geel

Behoud van open ruimte en groen

...maar wel verdichten binnen de ring.
Sfeervol Geel

Een aangename en levendige stad

Dankzij bloeiend sociaal-, sport- en verenigingsleven, een goed cultureel aanbod en een succesvolle lokale economie.

Een goeie en moderne infrastructuur

De stad dient voldoende middelen vrij te maken om de infrastructuur die de stad bezit goed te kunnen onderhouden (wegenwerken, voetpaden vernieuwen, oude verkavelingen opnieuw aanleggen, ...) en tevens de infrastructuur te kunnen aanpassen aan de noden van vandaag. Hierbij denk ik in eerste instantie aan het creëren van veilige wegen voor voetgangers en fietsers. Ik ben ervan overtuigd dat de elektrische fiets een hele kentering teweeg gaat brengen in onze mobiliteit. Ook toekomstige “uitvindingen” zullen de auto meer en meer verdringen. Geleidelijk en met gezond verstand moeten we als stad het nodige doen om de zwakke weggebruikers een betere plaats te geven in het verkeer. 

Hiervoor dient de stad de juiste prioriteiten te stellen en verder de dienstverlening en exploitatie efficiënter te maken zodat het investeringsbudget kan stijgen. Ik ben tevens voorstander om voldoende KMO- en bedrijvenzones te hebben in Geel daar bedrijven niet alleen zorgen voor werkgelegenheid in de streek voor ons en onze kinderen, maar ook voor de stad belangrijke inkomsten met zich meebrengen waar iedere Gelenaar van kan meegenieten.

Het doortrekken van de Ring zo snel mogelijk realiseren

Het is bijzonder pijnlijk dat owv een vormfout het hele dossier van het doortrekken van de Ring naar de vuilnisbak is beland. Ik zal me sterk achter het nieuw uit te voeren PRUP zetten om timingen na te kijken. Dit is echt nodig! St. Dimpna is onleefbaar door het verkeer en verdient beter. Het zal ook de verkeersveiligheid in de ganse stadskern ten goede komen. 

Niet alleen kan men het St Dimpnaplein als een echt dorpsplein inrichten, ook zal de drukte op Logen, Fehrebachstraat, Diestseweg en Pas significant afnemen wat de hele dorpskern aangenamer zal maken.
Bijkomend is er ook een belangrijk economisch luik aan voor de hele Kempen. De ontwikkelingen aan het voormalig militair domein kunnen pas gebeuren na de realisatie van de weg. Ook in Dessel kan er pas extra economische activiteit komen na het realiseren van deze weg. Ik ben een pleitbezorger voor werk in eigen streek en zulke bedrijventerreinen creëren jobs. Voor nu en de toekomst noodzakelijk!

Betaalbaar en aangenaam wonen voor ieder

Het is erg moeilijk om als jongere of jong gezin een betaalbare woning te vinden in Geel. Zowel kopen als wonen is in Geel relatief duur. Door een nauwgezette opvolging van enerzijds prijzen voor bouwgronden, appartementen en huizen en anderzijds de cijfers voor sociale woningbouw (zowel huur- als koopwoningen) in onze en naburige steden dienen we te zorgen voor een aangepast aanbod. Er dient voldoende ontwikkeling te zijn van woonentiteiten zodat de prijzen binnen de perken blijven en jonge mensen en gezinnen die dat wensen in Geel kunnen blijven wonen. Dit kan door verkavelingen goed te keuren en door investeringen van de stad in sociale kavels. Tevens kunnen we de “betonstop” van Vlaanderen indachtig ook stilaan denken om hier en daar 1 bouwlaag extra toe te laten waardoor op dezelfde ruimte meer woonentiteiten mogelijk zijn. Meer aanbod betekent lagere prijzen (of toch minstens minder snel stijgende).

Behoud van open ruimte en groen

In navolging van de Vlaamse regering (met de besliste “betonstop”) deel ik het idee om stilaan na te denken hoe we kunnen zorgen dat we niet de gehele stad asfalteren en bebouwen. Hierbij denk ik dat we binnen de ring en de centra van de deeldorpen moeten verdichten en de open ruimte daarbuiten behouden. Wel dienen we ook binnen de centra de nodige groene ruimte te blijven behouden om het geheel “leefbaar” te houden. Groen en ruimte geeft leefbaarheid.  Maar dat betekent dus dat we stilaan omhoog moeten met Geel. Nee, niet met enkele hoge torens. Wel door geleidelijk aan een bouwlaag meer te vergunnen op verschillende plaatsen. Op strategische plaatsen hoogbouw moet kunnen. Maar ook hier opteer ik voor geleidelijkheid. Op alle vlakken is geleidelijkheid geboden (dus ook met het toelaten van een bouwlaag extra), zodat tijdig bijsturen mogelijk blijft.

Een aangename en levendige stad

Door zuurstof te geven aan het verenigingsleven, de culturele activiteiten en de lokale economie creëren we een stad waar het aangenaam vertoeven is en waar ieder wat wils vindt. Dit maakt dat het leuk is in Geel, dat men zich goed voelt. Kortom:  de slogan “Geel, Je komt er je blijf er” moet verder bestendigd worden.

Dit kan de stad door blijvend in te zetten in ondersteuning van de verenigingen via subsidies, maar ook door het aanbieden van materiële medewerking bij het organiseren van activiteiten en het soepel omgaan met vergunningsaanvragen voor activiteiten.

Maar ook door het blijven aanbieden van activiteiten voor kinderen door de jeugddienst, het organiseren van sport door de sportdienst en de vele evenementen van de vrijetijdsdienst leeft Geel. Het aanbieden van een modern zwembad, een goeie bibliotheek en een goed werkend cultureel centrum kost wel wat centen, maar draagt allemaal bij tot de aangename en levendige stad die we hebben!
Dit dient verder te blijven gebeuren!