Wij-blad voorjaar 2018

2 april 2018
Newsflash
Topics:
CD&V Wij-Blad

Lees hier het digitale blad dat ook in de Geelse bussen viel. Met op de voorgrond prominent aanwezig, een sterke bende jongeren die hun schouders onder onze partij zetten.

Daarnaast geven we ook inzicht in de 5 speerpunten die we als het belangrijkst voor Geel aanzien.

wijgeelmaart