Verkiezingen!

21 september 2018
Analyse

affiche Ben

Op 14 oktober zijn het eindelijk de gemeenteraadsverkiezingen en ik zal de lijst trekken voor CD&V Geel. We gaan er VOLUIT voor!

Ik licht graag enkele punten uit ons partijprogramma toe die volgens mij dé inzet van deze verkiezingen gaan zijn. 

Mobiliteit en infrastructuur

Mijn grote drijfveer zit in mobiliteit en infrastructuur. Het zijn voornamelijk de voetgangers en fietsers die nieuwe noden hebben. Het lijkt me zeer belangrijk om in een stad als Geel met de auto in het centrum te geraken, maar we moeten manieren vinden om het groeiende aantal fietsers (denk maar aan de vergrijzing, maar ook ons enorm aantal schoolgaande jeugd) een veilige en comfortabele weg naar hun bestemming te geven.

Met mijn ingenieursachtergrond wil ik de komende termijn meehelpen om de mobiliteitstoekomst in Geel vorm te geven. Een groot mobiliteitsplan met visie op langere termijn lanceren, dat wil ik doen.

Verder denk ik dat infrastructuurbudgetten moeten stijgen om onze stad een mooie aanblik te geven: betere voetpaden, meer groen, meer onderhoud van wegen en groen, ...

Niet te snel groeien

Daarnaast willen we zorgen dat Geel niet te snel groeit. We zijn een stad met vele faciliteiten maar hebben nog de mentaliteit en gezelligheid van een dorp. Dat moeten we bewaren. Bij andere partijen hoor ik de ambitie om de centrumstad van de regio te worden of om Turnhout achterna te gaan als regiohoofdstad. Niet voor CD&V Geel alleszins!

Verenigingsleven en armoedebeleid

Op zorg en armoedebeleid zetten we ook verder in. Dat is steeds een kerntaak geweest van onze partij, en dat zal zo blijven.

Tenslotte willen we het bruisende verenigingsleven nog beter ondersteunen. Zij zijn de zuurstof van onze stad en maken dat we bruisen. Ze zorgen voor veel activiteiten en voor ontmoeting tussen mensen. De sociale cohesie binnen onze stad.

Een ge-wél-dig team

Het meest fier ben ik op onze lijst. Stuk voor stuk mensen met inhoud en engagement. Ingebed in het verenigingsleven. Een team in zijn geheel, geen kliekjes of einzelgängers. Nee, één team. Een plezier om mee te werken! Samen met Griet, die zich voor Geel wil inzetten in Geel maar ook in Brussel, zijn we er van overtuigd dat we Geel kunnen leiden!

Een samenvatting van ons verkiezingsprogramma vindt u hier. Een uitgeschreven programma dan weer hier.

Zie zeker ook de kandidatenlijst om onze lijst beter te leren kennen.

groepsfoto