Sterk duo voor CD&V Geel in 2018!

30 mei 2017
Newsflash

Ik ben bijzonder fier jullie te kunnen meedelen dat ik lijsttrekker word voor CD&V Geel in 2018! Samen met Griet Smaers wil ik een sterke tandem vormen die de lijst met de sterke mensen die wij in onze partij rijk zijn, trekt.

grietbensmall

 

 

 

 

Hieronder geef ik de tekst van het persbericht weer, hetgeen heel sterk uit waar ik in geloof. Namelijk dat we voor Geel de ideale partij zijn om te besturen en ook bovenlokaal Geel goed kunnen verdedigen, hetgeen ook in vele dossiers nodig blijkt. De ideale mix!

Persbericht

Het partijbestuur van CD&V Geel heeft maandagavond unaniem beslist om naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 te gaan met Ben Van Looveren op nummer één en Griet Smaers op nummer twee. Daarmee zet CD&V Geel tegelijk in op verjonging en op ervaring.

Ben Van Looveren is 32 jaar en is sinds vorig jaar eerste schepen in Geel. Hij heeft op die korte tijd  laten blijken over alle capaciteiten te beschikken om de eerste plaats in te nemen voor CD&V voor de gemeenteraadsverkiezingen.  Griet Smaers is 39 jaar en is naast schepen van sociale zaken en OCMW-voorzitter ook federaal parlementslid en ondervoorzitter van CD&V nationaal.

CD&V Geel wil met deze beslissing duidelijk aangeven dat zij over sterke figuren beschikt om Geel lokaal te besturen en bovenlokaal te verdedigen in het belang van de Geelse burger.

Ben Van Looveren wil en zal zich voor 100% smijten voor de Geelse politiek terwijl Griet Smaers tevens de belangenverdedigster zal zijn op hogere politieke echelons. Dit tevens met het oog op de Vlaamse en Federale parlementsverkiezingen van 2019.

Samen zullen ze de kopfiguren zijn van een sterke lijst in opbouw, met huidige schepenen en mandatarissen, maar ook met heel wat nieuwe mensen om met CD&V Geel sterk te scoren tijdens de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

CD&V Geel is recent gestart met verschillende WIJ-groepen, werkgroepen om mee de lijnen uit te zetten van het verkiezingsprogramma, en wil daarmee een zo groot mogelijke betrokkenheid creëren bij het Geelse politiek gebeuren.