Schepencollege 28 november

28 november 2016
Newsflash
Topics:
Astor

Ondertussen heb ik reed 2 schepencolleges als schepen meegemaakt. Een hele ervaring. Het is duidelijk dat bij het organiseren van een stad heel wat komt kijken. Uiteraard is dat niet nieuw voor me ? na 10 jaar actief te zijn in de gemeenteraad ? maar nu ik actief met de schepencollegedossiers te maken heb, wordt je nog meer met praktijk geconfronteerd. Dit gaat over de aankoopcontracten voor alle materialen tot alle personeelszaken tot beslissen over elke bouwvergunning die wordt afgeleverd.

Binnen mijn bevoegdheden beslisten we enkele bestellingen om de riolering en heraanleg van Herentalseweg te realiseren, het project om de stationsomgeving te vernieuwen na de aangekondigde verhuis van Gavra en enkele formaliteiten om de fietspaden aan de Tessenderloseweg te realiseren. Concreet voor Tessenderloseweg willen we bijkomend aan de oudere plannen verlichting voorzien voor de fietsers. Tegenwoordig is het namelijk zo dat er enkel nog verlichting wordt voorzien aan de kruispunten door AWV (Agentschap wegen & verkeer) daar het een gewestweg is. Omdat we fietsen belangrijk vinden willen we als stad een bijkomende inspanning doen!

Het dossier op 28/11 was echter het astorproject. Hier moeten we stilaan de knopen doorhakken. Wat mijn bevoegdheden betreft rond dit dossier wil ik tegemoetkomen aan de inwoners van Groenhuis in hun bemerkingen rond mobiliteit en weginrichting. Vandaar dat het dossier nog een week wordt uitgesteld. Ik wil verder zekerheid of: 1) we de Groenhuisinrichting zoals gepland met enkel voetpad, rijweg en open gracht kunnen aanpassen door een afwijking toe te staan en een inbuizing voor het regenwater te voorzien ipv een open gracht. Op deze manier hebben we meer mogelijkheden om de weg aan te passen aan de noden van de ontsluiting van het project Astor en de bemerkingen van de buurtbewoners en de noden gezien de fiets-o-strade Herentals-Balen hier passeert. Wordt vervolgd.