Kerkenplan Stad Geel

15 maart 2017
Analyse
Topics:
Kerkenplan
Kort samengevat

Voor Geel werd een voorstel tot kerkenplan opgemaakt. Hierop kunnen de burgers van Geel nu reageren. Voorstel is om in de toekomst een nevenbestemming te zoeken voor de kerk van Ten Aard. Voor Stelen, Holven, Punt en Winkelomheide willen we naar een volledige herbestemming kijken.

Criteria voor selectie waren onder andere de organisatie van de diensten door de kerkbesturen, het gebruik, de bezoekers, de noden in de gemeenschap, de culturele waarde van de kerk.

Gisteravond 14/3 werd door mezelf en de deken het voorstel tot kerkenplan gepresenteerd aan de kerkbesturen en de gemeenteraadsleden.

Aanleiding

Zoals iedereen beseft is het aantal kerkgangers de laatste jaren stelselmatig gedaald. Ook de kerkbesturen hebben het moeilijk om organisatorisch alles te blijven doen zoals ze dat deden. Kijk maar naar het feit dat 2 pastoors nog 12 parochies moeten bedienen. Ook financieel hebben ze het moeilijk. Daarbij komt dat de stad de wettelijke verplichting heeft om de kerkgebouwen instand te houden en dus moet bijspringen met geld als de kerkfabrieken niet zelf over de nodige financiën beschikken. Dit kost de stad ongeveer 400.000 euro per jaar, waarvan weliswaar een deel terugkomt via subsidies. Het blijft uiteraard wel publiek geld.

Deze kosten willen we spreiden voor een groter gebruik. Daarom gingen we samen met mensen van de kerkbesturen aan tafel zitten via verschillende werkgroepen. Ieder maakte zijn oefening en gaf zijn visie mee. Deze legden we samen en we probeerden een compromis te bereiken.

Resultaat

Als resultaat willen we naar een herbestemming en dus ontwijding van de kerken van Stelen, Holven, Punt en Winkelomheide. Voor Ten Aard is er afgesproken dat we in het kader van het project "Hart voor ten Aard" mogen kijken naar een nevenbestemming en dus een compartimentering binnen de bestaande kerk vanaf reeds dit jaar. Project Hart voor Ten Aard zal dan ook dit jaar al starten.

Voor Stelen zou het herbestemmingsonderzoek starten in 2018. Voor Holven en Punt in 2020 en voor Winkelomheide in 2022.

De selectie van kerken gebeurde op basis van de clustering die de kerkelijke werkgroep vooropstelde (cluster centrumparochies, cluster Winkelomheide, Stelen, Zammel, Oosterlo, cluster Punt en Larum, cluster Ten Aard en cluster Bel).
Daarbij keken we naar het aantal bezoekers, het aantal activiteiten, de culturele waarde en naar de input die we kregen in de infomomenten die we recent organiseerden in verschillende deeldorpen naar aanleiding van de aanpassing van het structuurplan.

Ik denk dat we een evenwichtig voorstel hebben kunnen bereiken. Er is een bepaalde ambitie want het zal snel 2020 zijn en voor de stadsfinanciën is het niet evident om te investeren in kerken als we naar dorpen extra invulling willen geven. Daarna is er nog een exploitatiekost ook. Ook praktisch is 4 kerken herbestemmen een heleboel werken naast het normale werk dat we al hebben. Tegelijk is het evenwichtig denk ik om de mensen die zich nog hard inzetten voor hun parochiekerk en waarvoor ik veel respect heb de tijd te geven om zich aan te passen. Zoals in elk belangrijk dossier dat groepen van mensen raakt pleit ik voor voldoende geleidelijkheid!

En verder?

Het voorstel ligt nu voor tot 20 april aan de burgers van Geel. Reacties kunnen bezorgd worden aan patrimonium@geel.be (namens ambtelijke werkgroep) of chris.geens2@telenet.be (namens kerkelijke werkgroep). Daarna gaat het naar de bisschop en de gemeenteraad ter goedkeuring.

En dan komt natuurlijk het echte werk. We zullen herbestemming zeer participatief aanpakken. Alle mogelijkheden liggen wat mij betreft open. Van publieke ruimte tot verkopen tot ... Als stad kijken we uiteraard heel erg naar de noden die leven binnen de gemeenschap en als we deze in kunnen vullen met realistische investeringen zullen we dit trachten te doen. In eerste instantie dus proberen we wat voor het deeldorp in kwestie te realiseren. Ik denk dus niet dat de plaatselijke parochiekerk voor het eerst helemaal verdwijnt en dat hoeft wat mij betreft ook niet als we het een nuttiger gebruik kunnen geven.

Meer info en de presentatie hieromtrent vindt u hier.