Het Astor dossier: stand van zaken

5 december 2016
Analyse
Topics:
Astor
Kort samengevat
  • Er is in Geel effectief nood aan zorg en daar moeten we op inzetten
  • We halen de doelstelling die door Vlaanderen opgelegd is aan onze stad qua zorgbedden niet
  • Een ligging in het stadscentrum is een belangrijk aspect van dit woonzorgproject
  • Als we groene ruimtes willen overhouden in het stadscentrum moet er wel in de hoogte worden gebouwd
  • Er zijn al vijf concrete zaken aangepast op vraag van de 3799 ingediende bezwaren

Vandaag een schepencollege waar opnieuw het Astor dossier voorligt. Een moeilijk dossier. Moeilijk, zeker omdat ik niet betrokken ben in het ganse project. Ik heb echter heel wat uren studiewerk achter de rug en wil proberen een zo goed mogelijke beslissing te maken.

Dubbel gevoel

Het gevoel is uiteraard dubbel. Heel wat mensen hebben me aangesproken en opgebeld dat ze een toren in Geel niet zien zitten. Heel wat mensen hebben me echter ook gezegd dat ze het belangrijk vinden dat we in Geel inzetten op zorg en ze het project steunen. Ik vind het bijzonder jammer dat een project zoals dit (puur op de keper, een mooi woonzorgproject met subsidies en de link met MPI) niet de positieve vibe heeft die ze verdient. Er is in Geel effectief nood aan zorg. We halen de doelstelling die door Vlaanderen opgelegd is aan onze stad qua zorgbedden niet, zelfs niet met Astor. Deze cijfers zijn wat ze zijn, wat er ook gezegd wordt. We moeten ons als bestuur laten leiden door cijfers.  Bijkomend moeten we ook oppassen als bestuur. In principe hebben we als bestuur niet helemaal de bevoegdheid om te oordelen of er een nood is of niet. Dit doen we bij een vergunning voor een handelszaak ook niet. Ik denk niet dat een ondernemer het aangenaam zou vinden moest het stadsbestuur een vergunning voor bijvoorbeeld een restaurant niet afgeven omdat we denken dat er niet direct nood is. Onze bevoegdheid ligt in technische aspecten, en of qua functie dit kan op een locatie.

Paragrafen
Astor project Geel

één van de doelstellingen van de vzw, namelijk levenslang wonen in je eigen omgeving, maakt dat we dit project niet zomaar in de rand van de stad kunnen vergunnen.

De discussie is dan of het project technisch oké is. Dit is door de diensten nauwgezet bekeken en wordt bevestigd. Is de ligging oké? Dit laat zich al wat moeilijker duiden. Er zullen altijd redenen zijn waarom het daar of ginds beter is. Feit is dat één van de doelstellingen van het project, namelijk levenslang wonen, maakt dat we deze functie niet zomaar in de rand kunnen vergunnen. Het is de bedoeling dat men er reeds komt wonen op het moment dat men nog geen zorg nodig heeft. Een ligging dicht bij het stadscentrum is dan gewenst volgens de VZW en ik kan hier in volgen. Het gebied tussen Groenhuis en Klein Veldekensstraat  is 23ha groot en biedt hier inderdaad mogelijkheden. Het ligt op een 500m van de stadskern en 500m van het station. Er is een vlotte bereikbaarheid vanuit de Ring.

Mobiliteit

En dan komen we op mobiliteit. Uiteraard zijn de mensen van Groenhuis geschrokken. Hun doodlopende straat zal gebruikt worden om een project van 3ha met 168 zorgeenheden, een brasserie, een creche enz te ontsluiten. Ik denk dat iedereen het verkeer dat dit op de been brengt liever niet als wel in zijn straat heeft.
Echter, dat het binnengebied van 23ha (op het structuurplan woongebied en woonuitbreidingsgebied) met de tijd zou ontwikkeld worden stond in de sterren geschreven. Vlaanderen en ook Geel groeien en we moeten verdichten. Zulke gebieden moeten we ontwikkelen om aan de noden van de bevolking te voldoen. En dat minstens een deel van dit gebied ontsloten wordt door Groenhuis is ook evident. We hebben wel beslist om toekomstige projecten in het binnengebied te willen ontsluiten via andere wegen dan Groenhuis.

Zoals gemeld ben ik wel bezorgd voor Groenhuis door het verkeer dat dit met zich meebrengt (+/- 600 voertuigverplaatsingen per dag). Dit is niet abnormaal hoog voor een gemeenteweg, maar hier komt ook de fiets-o-strade kijken. We hebben als stad besloten om de meerkost voor het toeleggen van de grachten te dragen en een afwijking op de normale straatinrichting te voorzien. Dit geeft ons meer ruimte om de straat in te richten aan noden van ieder. Ik zal hier persoonlijk werk van maken.

Tenslotte is er de mogelijk belangrijkste discussie. Is zo'n toren van 11 verdiepingen nodig? Wel, ik weet het ook niet. Vanuit de VZW wordt aangegeven dat dit noodzakelijk is om zorg efficiënt in te richten en (enigszins) betaalbaar te houden. Hier moeten we ook weer zeggen dat we aan de rand van onze bevoegdheid zitten. Wederom geldt: ook voor een vergunning voor pakweg een winkel hebben we geen zaken met het financiële aspect erachter. Uiteraard nemen we zulke zaken wel mee in het achterhoofd, maar hier enkel op sturen kan niet. Het argument dat we in Geel hoger moeten om te zorgen dat we nog wat groen overhouden steun ik wel.
Als het aan mij lag zouden we geleidelijker hoger gaan in Geel, maar ik ben maar 1 van de actoren natuurlijk. Ik zal in de toekomst over de geleidelijkheid trachten te waken...

Het gevoel is natuurlijk dubbel. Maar rekening houdend met de bezwaren zijn er al serieuze veranderingen aangebracht in de plannen. Voor mij evolueert het naar een zeer waardevol project.

Met een dubbel gevoel wat mij betreft hebben we het project goedgekeurd. Wordt allicht nog vervolgd. Concreet hebben we volgende zaken gedaan om in te stemmen met de bezorgdheden van 3799 (!) bezwaren:

  • Plan Astor is aangepast. Zij hebben grond bijgekocht. De toren is nog maar 11 verdiepen ipv 14 verdiepen.
  • We zullen de inrichting van Groenhuis aanpassen aan de noden door toe te staan dat er geen open gracht komt. We gaan de inrichting de komende tijd verder uitwerken.
  • Het werfverkeer voor de bouw van het project kan niet door Groenhuis komen. Hoe wel? Ik weet het nog niet, maar dat is een zorg voor de bouwheer. En hij heeft een vergunning nodig voor deze werfweg, dus we hebben nog een sleutel in handen.
  • Principieel willen we de toekomstige ontwikkeling in het project via bijkomende ontsluitingen realiseren dan door Groenhuis.
  • Er zijn extra parkeerplaatsen opgelegd tov de eerdere plannen.

Ik kan nog uren doorgaan, maar het leidt te ver om elk aspect uit te schrijven. Ieder mag me bellen om van gedachten te wisselen. Het was voor mij geen evident dossier, temeer omdat ik me op heel korte termijn heb moeten inwerken in de materie. Ik begrijp dat deze beslissing voor heel wat mensen moeilijk ligt. Soms moet een bestuur echter moeilijke knopen doorhakken. Wat ik niet wil doen is mijn kop in het zand steken of me verschuilen onder een paraplu. Hopelijk blijkt met de tijd dat het project inderdaad waardevol is en ik ga er van uit dat de impact is zoals de studies ons beloofden. Ik ga er van uit en ik geloof er in.

CD&V Geel steunt de vergunningsaanvraag van ASTOR vzw en MPI Oosterlo omdat het tegemoet komt aan reële zorgnoden. Lees hier meer.