Gemeenteraad Geel - 8 mei 2017

16 mei 2017
Analyse
Topics:
Gemeenteraad
Kort samengevat

Op deze gemeenteraad kwam ik in heel wat dossiers aan het woord. De Gemeenteraad keurde de semi-publieke ruimte rond Astor goed en we namen een volgende stap in de aanleg van Pallo. De werken in Pallo kunnen normaal na de zomer aanvatten.
Verder spraken we over de kapel van Elsum. Deze zou ik ook graag erg snel opknappen. Helaas moeten we nog wachten op geld van erfgoed Vlaanderen. Dit zou nog 2 jaar duren. Ik vind toch dat 250.000 euro zelf uitgeven om sneller te gaan niet evident is. Wel heb ik gezegd dat ik een brief zou sturen om te proberen de subsidies te vervroegen owv de instabiliteit van de kapel. Daarnaast waren er nog heel wat andere interpellaties.

Meer details vindt u in de rest van het artikel.

Het was niet de makkelijkste gemeenteraad voor me. Heel wat vragen die bij mij terechtkwamen in dossiers die niet bij mij zitten. Het Astor-dossier, nooit makkelijk en tenslotte de kapel van Elsum, die onder mijn bevoegdheid valt maar waarvan ik zelf ook betreur dat ze er zo triest bij staat.

Wat bespraken we zoal?

 • Christophe Molderez (N-VA) heeft ontslag genomen.
  Hij was dan ook al heel wat jaren niet of nauwelijks aanwezig. Opvolgster Miek Meessen komt nu in de gemeenteraad. Zij was 9de in lijn van de opvolgers. 3 mensen die haar voorgingen zagen het schijnbaar niet zitten om de vacante plaats in te vullen.
 • Het Astorproject.
  Door de provincie werd gesteld dat de Stad Geel het semi-publiek zijn van de groene ruimte in de projectzone van Astor voor de gemeenteraad moest brengen omdat dit de bevoegdheid van de gemeenteraad is. Voor openbare ruimte en wegenis wisten we dit, maar schijnbaar moet het ook voor publiek toegankelijke privéruimte.  Ik moet dan ook zeggen dat ik blij was dat we hierover konden spreken, want het was ikzelf die het belangrijk vond dat we dit in een contract met Astor verzekerden. Op zich was dit dan ook eerder een formaliteit, want niemand die hier iets tegen heeft denk ik. Astor blijft instaan voor het onderhoud, dus de stad heeft enkel baten lijkt me.
  Uiteraard werd wel wat uitgeweid over andere aspecten van het dossier, maar in principe deden deze er niet toe, gezien dit bevoegdheid schepencollege is. Maar: het is duidelijk dat dit een dossier is dat nog altijd heel wat gemoederen beroert. Ook bij mij overigens. Ik probeer samen met mijn collega's van het bestuur zo goed mogelijk dit dossier te behandelen zodat het fair is voor iedereen. Dit betekent: voor de aanvrager moet het fair zijn, net zoals voor de stad en zijn burgers en zeker de buurtbewoners.
 • Pallo
  We keurden het technisch bestek goed voor de werken aan de Pallo. Dit betekent dat spoedig aannemers hun offertes kunnen insturen en we de aannemer kunnen selecteren. Na de zomer starten we de werken. Volgend jaar in de zomer denken we klaar te zijn. Dit zal een mooie opwaardering zijn van een centrumstraat. Tevens zal de elektriciteit ondergronds gebracht worden. Pallo staat bij Eandis bekend als laatste stukje elektriciteitsleiding met blote (!) koperen kabels in de lucht. Levensgevaarlijk. Als ingenieur elektriciteit blij dat ik dit mee zo snel mogelijk uit de wereld kan helpen. Ook de straat zal er fraai uitzien, dat is daar zeker ook aan de orde.
 • Verkavelingen
  In het kader van een voldoende aanbod voor woningen is het belangrijk dat er nog verkaveld wordt. Het kunnen uiteraard niet alleen appartementen zijn. Jonge gezinnen willen toch de mogelijkheid hebben voor een huisje met een tuintje waarin de kinderen kunnen ravotten. Op deze gemeenteraad keurden we de wegracés voor 2 verkavelingen goed, namelijk 1 aan de Dennenstraat en 1 aan de Hollandsebaan. Eer er daar effectief bouwgronden verkocht worden, ligt dan verder aan de ontwikkelaar en duurt dus nog wel even.
 • Interpellaties
  • Elsum
   Er werd gevraagd naar de beslissing omtrent het enkelrichting worden van Elsum. Hierop werd geantwoord dat er binnenkort een bewonersoverleg plaatsvindt. Een overleg met de handelaars is reeds gebeurd.
   Ikzelf ben er van overtuigd dat enkelrichting heel wat mogelijkheden biedt naar het inrichten van de straat zodat deze veiliger wordt voor fietsers. Ik wacht uiteraard de buurtvergadering af want vindt het uiteraard erg belangrijk dat de buurt zich uitspreekt over wat zij willen.
   Enkelrichting zal in ieder geval heel wat veiliger zijn en aanvoelen. Tevens kunnen zo heel wat meer parkeersplaatsen blijven voor de lokale handelaars. Dit lijkt me toch ook niet onbelangrijk voor hen. Het beeld van de straat, de fraaiheid er van, zal zeker ook beter zijn. Maar we wachten dus af.
   Wat betreft de kapel van Elsum betreur ook ik het erg dat deze zo staat te verkommeren. Alle plannen zijn al af van 2014. We hebben als stad geld voorzien voor de renovatie (100.000 euro) maar willen ook rekenen op de subsidies van Erfgoed Vlaanderen (250.000 euro). Hiervoor staan we echter op de wachtlijst. De oppositie stelde dat we niet meer kunnen wachten en dan maar zelf moeten starten. Hier ben ik niet mee akkoord. We moeten zorgzaam omgaan met ons geld. 250.000 euro (10 miljoen Belgische Frank!) is geen kleingeld. Ik heb me wel geëngageerd om aan de bel te trekken bij Erfgoed om trachten ons project ihkv stabiliteit naar voor te trekken. Echter, dit gebeurde in het verleden ook al. Maar ik zal proberen!
  • Burgemeestersconvenant.
   Er werd ook gepolst naar het burgemeestersconvenant. Deze convenant werd door de burgemeesters in Vlaanderen getekend en heeft als doel elke gemeente gestructureerd te doen werken naar 20% CO2 minder in 2020. Hierop werd door de bevoegde schepen een lezing gegeven van enkele van de 263 acties de geformuleerd werden.
   Het is zeker een feit dat we nog verder kunnen gaan in duurzaamheid. Een weg die ik ook met de stad wil inzetten. Met de dienst patrimonium werk ik aan een energieplan. Ook werden heel wat investeringen gedaan in schrijnwerk, isolatie en stookplaatsen. Helaas is dit natuurlijk beperkt zichtbaar voor de burger. Ik wil zeker ook werken aan een betere communicatie rond deze goede stappen die de stad zette.
  • Fietsstalling KOGEKA
   Een laatste interpellatie ging over de nieuwe fietsstalling van de KOGEKA naar aanleiding van hun nieuwbouw aan de Gasthuisstraat. Men vroeg of er overleg geweest was hierover omdat de fietsers nu op de drukke Gasthuisstraat uitkomen en men stelt dat infrastructuurwerken nodig zijn om dit veilig te laten gebeuren.
   Een terechte vraag, maar helaas is de Gasthuisstraat geen gemeenteweg. Het gewest is bevoegd want dit is een doorgangsweg. Heel jammer uiteraard. Een reden temeer om ons als Gelenaar allemaal te zetten achter het project rond het doortrekken van de Ring tussen Dr. Van De Perrestraat en Retieseweg. Op deze manier kunnen we het doorgaand verkeer weghalen uit ons centrum, uit het St. Dimpnaplein en weg van de grootste school uit de regio (en andere scholen zoals Burgstraat). Vanaf dat gebeurd is kunnen de Gasthuisstraat, Logen en St Dimpnaplein gemeentewegen worden en zijn we zelf bevoegd. Dan kunnen we deze inrichten zoals we het als stad willen: -> VEILIG voor zwakke weggebruikers en verkeersremmend voor de auto! Hier wil ik voor gaan!