Gemeenteraad Geel - 6 juni 2017

17 juni 2017
Analyse
Topics:
Gemeenteraad
Kort samengevat

Op deze korte gemeenteraad stonden slechts 15 punten op de agenda en nog eens 4 interpellaties. Voornaamste agendapunt waren de toewijzingscriteria voor 11 bijkomende kinderopvangplaatsen in Geel.

Door veel werk iets later dan anders dit verslag van de gemeenteraad. Nochtans zal het een kort verslag zijn, want er waren weinig punten te bespreken. Het was lang geleden dat de gemeenteraad nog eens op een uurtje gedaan was.

Volgende waren de belangrijkste agendapunten:

  • Regie kinderopvang

De Vlaamse regering stelt 7.5miljoen euro nieuwe subsidies ter beschikking voor kinderopvang. In Geel komen er 11 extra plaatsen. Hiervoor moet de gemeenteraad criteria vaststellen op welke basis de kinderopvangcentra beoordeeld worden als ze een extra gesubsidieerde plaats willen. Hierbij zijn oa volgende zaken aangegeven die extra scoren in de weging: volgens inkomenstarief werken, in het kleinstedelijk gebied liggen, met bus bereikbaar zijn, openingsuren ruim om voor werkende mensen handig te zijn, betrokken zijn bij lokaal bestuur via overlegcomités, ...

Ik ben blij met deze extra plaatsen. Maar ik ben me ook bewust dat dit onvoldoende is om de nood te dekken. We moeten blijven inzetten om voldoende kinderopvang te organiseren. Hier wordt aan gewerkt door mijn collega's Grieten (Griet Verhesen en Griet Smaers)

  • Interpellatie ivm fusies van gemeenten

De oppositie informeerde naar plannen van de stad voor fusies van gemeenten. De Vlaamse overheid geeft namelijk tot 500 euro subsidie per inwoner (met max van 20 miljoen euro) als 2 gemeenten fuseren. Dit geeft namelijk schaalgroottevoordelen.
Als stad zijn we niet weigerachtig tegenover fusies, maar we zoeken ze niet actief op. Het verhaal is vooral interessant voor kleinere gemeenten. Zij zijn dikwijls zo klein dat ze te weinig schaalgrootte hebben om alle huidige noden te dekken. Als Stad Geel hebben we met bijna 40.000 inwoners zeker heel wat slagkracht in huis om de problemen van deze tijd aan te pakken. We hebben als stad ook niet dadelijk de ambitie om groot te worden en zelfs om een centrumstad te zijn. Dit heeft voordelen, maar zeker ook nadelen. Ikzelf ben ook geen vragende partij om meer te groeien dan de natuurlijke groei overigens.
Ik zie zelf ook niet dadelijk realistische plannen. Met een kleine gemeente zoals Meerhout fuseren is zeker geen sinecure en met name voor de Meerhoutenaar niet denk ik. Zij zullen snel het gevoel hebben opgeslokt te zijn door het grote Geel. Voor Geel is er ook niet erg veel voordeel aan om Meerhout er bij te nemen. Ik vermoed dat het makkelijker is als 2 gelijkwaardige gemeenten fuseren. 

  • Mobiliteitsplan

Er werd gevraagd naar de stand van zaken ivm het mobiliteitsplan. Hierop antwoordde schepen Pieter Verhesen (N-VA) dat deze in volle werking is en er maandelijks een vergadering is voor de "verdieping en verbreding" van het mobiliteitsplan. Begin volgend jaar zou deze oefening af zijn. Inhoudelijk kon hier weinig over gezegd worden. Ook of dit kortelings aanpassingen in Geel zou teweegbrengen kon niet dadelijk gezegd worden hoewel we van mening zijn dat bepaalde dingen zeker sneller kunnen geïmplementeerd worden van zodra de noodzaak duidelijk is. Zo werd gesproken over fietsstraten. Dit laatste is iets wat ikzelf zeker ook toejuich, op voorwaarde dat het goed gekozen is! Ik ben een sterke voorstander voor betere fietsinfrastructuur en betere voorzieningen voor fietser. Maar ik wil de auto zeker ook nog niet weg. Op dat gebied is een fietsstraat een mooi initiatief als ze op de goede plaats gekozen wordt.  In een fietsstraat heeft de fietser absolute voorrang. Een auto mag er ook nog door maar moet achter de fietser blijven en mag hem niet passeren.

Andere interpellaties gingen over de fietsvoorzieningen in de Groenstraat en een vraag naar een fietsactie. Deze vragen waren specifiek en niet dadelijk interessant om hierover verslag uit te brengen.