Gemeenteraad Geel - 5 februari 2018

5 februari 2018
Analyse
Topics:
Gemeenteraad
Kort samengevat

Op de eerste gemeenteraad van 2018 waren de belangrijkste punten het goedkeuren van een bestek voor energiebesparende maatregelen voor ongeveer 2 miljoen euro, het op orde brengen van heel wat zaken bij ASV Geel (historische constructies) en het invoeren van 50 km/u op de Larumseweg.

De belangrijkste interpellaties handelden over Geel Wintert en Astor.

Deze eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar kent een redelijk normale invulling. 19 gewone agendapunten en 10 interpellaties is niet abnormaal in een jaar waarin het bij de meeste politici wat extra kriebelt allicht!

Gewone punten

 • De gemeenteraad gaat akkoord met het ondertekenen van de intentie tot het vormen van een eerstelijnszone met Laakdal, Meerhout en Westerlo. Meer info over de eerstelijnszones vindt u hier. Met de eerstelijnszones is het de bedoeling zones van 100.000 inwoners af te bakenen. Het is een gebied waarbinnen zorg, welzijn en gezondheid elkaar vinden en ondersteunen.  In zo'n zone komt het zwaartepunt te liggen van de praktijkondersteuning en de intersectorale samenwerking tussen lokale besturen, welzijn en gezondheid. Het is dus uitermate belangrijk dat alle partners die zorg verlenen op de eerste lijn op dit niveau aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 • Er werd goedkeuring gegeven voor de aankoop van een zaaksysteem. Met dit systeem wensen we het proces van contact met de burger te stroomlijnen en op te volgen. Het is de bedoeling dat een telefoontje, email of brief dat op het stadhuis binnenkomt opgevolgd wordt en op dezelfde manier behandeld wordt (en dat het antwoord hetzelfde is). Ook zal de registratie van briefwisseling naar de verschillende diensten hierin opgevolgd worden. Een verdere stap naar digitalisering en efficientie. Dat juich ik uiteraard toe! Kostprijs is wel niet min, zo'n 250.000 euro (inclusief onderhoud en projectrecht voor 4 jaar).
 • Het bestek voor het afsluiten van een contract met een ESCO werd ook goedgekeurd. Met dit project wenst de stad (en ik) het energieverbruik van 11 stadsgebouwen naar beneden te brengen. Het voordeel van het werken met een ESCO (Energy Service Company) is dat een derde firma in de gebouwen in het eerste jaar van het contract heel wat investeringen komt doen. De stad betaalt deze investeringen terug gedurende de looptijd van het contract (12 jaar in ons geval) met de uitgespaarde energiekosten. Met andere woorden, op deze manier kan je investeren in duurzame gebouwen zonder dat je onmiddelijk met de zware lasten zit. Na 12 jaar renderen de besparingen uiteraard nog steeds en maak je dus verder winst.
  De betrokken gebouwen zijn: Axion, CC De Werft, De Bogaard, De halle en de waag, OCMW Wedbos, School de Burgstraat, School SAIO, de tekenacademie, het stadhuis, het zwembad en de stedelijke werkplaatsen (enkel quick wins).
  We verwachten dat de ESCO ongeveer 2Miljoen euro zal investeren in onze gebouwen en we dus verwachten dat we op 12 jaar tijd meer dan 2 miljoen euro aan energie gaan kunnen besparen.
 • Er werd beslist om 50km/u in te voeren op de Larumseweg vanaf de Ring tot aan het dorp van Larum. Reden is de langere wens om ter hoogte van Thomas More en de vele studentenhuizen 50 km/u te maken. Dit is gezien de vele fietsers en voetgangers daar (oversteekbewegingen) naar mijn mening volledig terecht. Omdat het resterende deel van de weg slechts 400m bedraagt oordeelt men dat de 50 km/u beter doorgetrokken wordt tot Larum. Dit is wat soortgelijk aan de Molseweg. Ik kan me hierin vinden, omdat we met z'n allen ook wel uitkijken om de wirwar aan verkeersborden te verminderen. Voor 400meter lijkt dit niet dadelijk de moeite om even 70km/u te mogen rijden. Een tweede argument is natuurlijk de aanwezigheid van zulke grote school.
 • Over ASV Geel is de laatste tijd ook al heel wat verschenen. In deze post helaas geen oplossingen voor de financiële problemen waar men mee zit. Wel stond op deze gemeenteraad de uitwerking van een akkoord tussen verschillende partijen en de stad van 2015 al. Er is toen onder andere afgesproken dat het kluwen inzake eigenaarschap/houder zakelijk recht van de verschillende tribunes zou opgehelderd worden. Er zijn namelijk verschillende partijen die hier belangen hebben. Op deze gemeenteraad beslisten we in te stemmen in de overname van het zakelijk recht van de hoofdtribune, de tribunes achter de doelen en het veiligheidsgebouw. Concreet gaat de bvba Leunen Invest, die ook het gebouw in opbouw heeft geplaatst, het zakelijk recht hebben op deze hogervermelde tribunes. Op deze manier is er nog 1 gesprekspartner hierin, wat de duidelijkheid alleen maar ten goede kan komen. Nogmaals, hiermee is een stap genomen om de kluwens uit het verleden op te lossen. De discussie over de toekomst moet nog intern gevoerd worden, want hiervan is het bestuur zelf niet helemaal op de hoogte. We verwachten hier de volgende weken concrete stappen vanuit het bestuur van de voetbalclub.

Interpellaties

 • Enkele oppositieleden informeerden naar Geel Wintert. Ondertussen is dit evenement ook bij de stadsdiensten geëvalueerd.
  In grote lijnen is dit de evaluatie. In mei 2018 wordt er een plan van de concessionaris verwacht voor de volgende editie, die voor alle duidelijkheid wel degelijk verwacht wordt.
  • Er waren 10.000 schaatsers. Heel mooi aantal voor eerste jaar
  • Opkomst kon beter, deels te wijten aan slechte weer en deels aan niet optimale communicatie
  • Omzet standhouders kon beter maar men ziet postieve toekomst als evenement kan groeien in kwaliteit
  • Te veel kermis, te weinig kerstmarkt-gevoel
  • Meer decoratie om kerstsfeer te verhogen
  • Ook kerstartikelen voorzien in kraampjes (niet alleen eten en drinken)
  • Meer Geelse inbreng in de chalets
  • Open opstelling (opentrekken naar horeca)
  • Meer orde en netheid op en rond Geel wintert
  • Meer animatie en meer communicatie
  • Het evenement heeft wel degelijk potentieel. Volgende editie zal zeker ook beter georganiseerd kunnen worden want nu zal er wel een voldoende lange voorbereidingstijd zijn.
    
 • De gevoeligheid rond Astor blijft ook duren. Heikel punt nu is het feit dat men werfhekken is komen plaatsen met een vrachtwagen langs Klein-Veldekensstraat. De buurt vreest dat alle vrachtwagens langs Klein Veldekensstraat zullen moeten komen bij het realiseren van het Astorproject.
  Wij hebben als stadsbestuur uiteraard contact met de mensen achter Astor. Wij hebben ook opgelegd in de bouwvergunning dat men niet a) langs Groenhuis mag rijden (omdat we hier zelf de straat binnenkort nog gaan aanleggen) en b) een werfweg moet voorzien.
  Uiteraard is het de bedoeling van de stad geweest om de bouwheer te laten ontsluiten langs Groenstraat via het achterliggende landbouwgebied. Hiervoor heb ikzelf overigens Astor vorig jaar gecontacteerd om een stuk bouwgrond gelegen aan Groenstraat te kopen. Dit hebben ze ook gedaan. Blijkbaar slaagt men er ondertussen niet in om de verdere ontsluiting naar hun werf te maken over de andere gronden ertussen. Dat is een spijtige zaak. We hopen sterk dat men de eigenaars alsnog kan overtuigen om een stuk grond te verhuren aan de bouwheer om zo te zorgen dat ze een goeie werfweg hebben die een minimum aan overlast creëert. We wachten dus af. Als stadsbestuur is het quasi onmogelijk om iemand te verhinderen aan zijn perceel te geraken door gebruik van de openbare weg. In goede verstandhouding hopen we natuurlijk dat Astor samen met de buurt er in slaagt om een werfweg te realiseren...