Gemeenteraad Geel - 4 september 2017

12 september 2017
Analyse
Topics:
Gemeenteraad
Kort samengevat

Op deze gemeenteraad werden belangrijke beslissingen genomen, namelijk een visie over de ruimte in Geel. De "betonstop" waar al langer sprake van is, komt in Geel alvast een tikje dichterbij. Hoewel we dat woord beter niet gebruiken, want het is niet helemaal correct!

Daarnaast werd het kerkenplan goedgekeurd en behandelden we o.a.  interpellaties over de voorrang van rechts in Geel en het parkeren op de Markt.

Op deze eerste gemeenteraad na de zomervakantie slechts 12 agendapunten, maar wel 7 interpellaties (vragen) vanuit de oppositie. Hieronder leest u een kort verslag!

 • We keurden de jaarrekening 2016 van onze stad goed en kregen een toelichting van de financieel beheerder. We staan er goed voor en de schuldafbouw die we planden wordt wel degelijk gerealiseerd!
 • We keurden het tracé voor de fiets-o-strade doorheen onze stad, een project van de provincie, goed. Dit moeten we doen omdat na het aanleggen, hetgeen de provincie betaalt, wij het fietspad overnemen (incl alle verlichting e.d.) en wij vanaf dan instaan voor het onderhoud en beheer.
  Er was wel even wat commotie over het dossier, omdat 1 van de opmerkingen over de bezwaren die in het openbaar onderzoek geuit werden resulteerde in een wijziging van de plannen. Maar uiteindelijk keurden we goed. Weer een nieuwe mijlpaal in het mooie project dat de fiets-o-strade is. Helaas zal het wel nog 2 jaar wachten zijn voor we er effectief gebruik van kunnen maken...
 • 1 van de belangrijkste punten op de agenda was die van beleidsvisie Ruimte Geel. Deze visie zal later nog (als Vlaanderen decreet in orde heeft) vertaald worden in het beleidsplan Ruimte Geel en vormt dan de basis voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In deze teksten staat geschreven hoe we omgaan met onze ruimte, waar welke functie hoort en dergelijke. Hierover zijn verschillende artikels geschreven naar waar ik graag verwijs.
 • Het volgende punt bracht ons bij het kerkenplan. Hierover berichtte ik al eerder dit jaar, zie dit artikel. Op de gemeenteraad werd het definitieve plan goedgekeurd, nadat ook al de bisschop namens het bisdom zijn goedkeuring heeft gegeven.
  Uit de reacties van de burgers na de voorstelling in maart kwamen vanuit de betrokken parochies reacties, tesamen met enkele reacties van burgers.
  Op basis hiervan besloot de werkgroep (een 10-tal vanuit de kerkelijke werkgroep en een 7-tal vanuit de stedelijke werkgroep) om het plan niet aan te passen.
  Het schepencollege oordeelde echter om toch uit de - volgens mij terechte - opmerking vanuit de cluster Geel-Zuid  het plan licht aan te passen. Vanuit de cluster Geel-Zuid kwam de feedback dat men toch wel vragen stelt bij de geografische spreiding van de clusters, namelijk dat Stelen en Winkelomheide zouden sluiten en Oosterlo en Zammel openbleven.
  Om tegemoet te komen aan deze cluster - met name aan Stelen en Winkelomheide - besliste het schepencollege om een opening te laten en in 2022, als er begonnen wordt met spreken over de kerk van Winkelomheide, te bekijken of de winterkapel gewijd kan blijven. Deze winterkapel is apart bereikbaar, biedt plaats aan een 30-tal personen en is al volledig afgescheiden van de kerk zelf.
  Het blijft een gevoelig thema en een moeilijk dossier. Een dossier waar niemand echt blij van wordt, noch ikzelf overigens.
 • Er werd een samenwerkingsovereenkomst en plan goedgekeurd voor de aanleg van een terrein naast de (vrije) school van Bel. Hierin spreken de stad en het schoolbestuur af wie welk deel van de aanleg voor zijn rekening neemt. Tevens komt het terrein in openbaar domein en dus toegankelijk voor de Belse mensen (en anderen). De plannen zien er leuk uit!
  bel

Na deze officiële agenda met punten vanuit het bestuur volgden enkele interpellaties:

 • Zowel SP.A en Groen informeerden bij het bestuur naar de Markt en de discussie over het parkeren daar (+ doorgaand verkeer). De aanleiding is dat Pieter Verhesen, schepen van mobiliteit op RTV gezegd heeft dat  hij het parkeren en overrijden van de Markt zal verdedigen als de werkgroep, die nu bezig is met het mobiliteitsplan, dit zou besluiten.
  Als stadsbestuur laten we de werkgroep zijn werk doen. Als zij komen met voorstellen zullen deze besproken worden op de adviesraden en uiteindelijk moeten goedgekeurd worden op de gemeenteraad. Het is dus uiteindelijk de gemeenteraad die beslist en niet de werkgroep. Dat is de visie van het stadsbestuur. Als partij (CD&V) namen we alvast stelling in door te zeggen dat dit voor ons geen optie is, zie hiervoor het artikel dat deze zomer verscheen.
 • Er werd ook naar de voorrang van rechts geïnformeerd. Eerder dit jaar besliste de gemeenteraad om in enkele straten de voorrang van rechts af te schaffen (Velveken, Kievermont, Rauwelkoven, Roerdompstraat, ...) Op de wegen die uitkomen op deze straten is dit netjes aangegeven door borden, maar er zouden wel wat gevaarlijke punten ontstaan door mensen die het niet goed snappen allemaal (of de verkeersborden niet kennen). Men stelde voor om haaietanden te schilderen op de wegen zodat dit nog beter zichtbaar is. Verantwoordelijke college Pieter Verhesen (N-VA) liet optekenen dat de externe firma dit niet dadelijk kan doen, maar dat hij dit zo spoedig mogelijk in orde wil laten brengen.