Gemeenteraad Geel - 26 juni 2017

5 juli 2017
Analyse
Topics:
Gemeenteraad

De zomer komt eraan en traditioneel doen we de week voordien nog een laatste zitting om de laatste beslissingen te nemen zodat de stadsdiensten in de zomer maximaal kunnen doorwerken :)

Gewone agendapunten

 • Jaarrekeningen
  De gemeenteraad nam kennis (en keurde goed) van de jaarrekeningen van het OCMW, van het EEPOS, en het AGB cultuur (waar de stad alles wat cultuur betreft in huisvest) en van de rekeningen van de verschillende kerkfabrieken.
 • We keurden het reglement voor verwaarlozing goed en besloten om samen te werken met IOK hiervoor. Zij gaan dit het eerste jaar gratis doen en dan gaan we dit evalueren. We willen als stad een stok achter de deur voor als er panden het straatbeeld zodanig negatief be├»nvloeden dat buren of burgers er zich effectief aan storen. Op basis van meldingen kunnen we dan een verwaarlozingstaks heffen. De tarieven en het heffingsreglement moeten nog op de gemeenteraad van september goedgekeurd worden. Dit gebeurde vroeger door de Vlaamse overheid (en gebeurde ook), maar is sinds begin dit jaar een bevoegdheid voor steden en gemeenten.
 • We keurden enkele nieuwe uurroosters goed van het arbeidsreglement. Met deze uurroosters willen we de werking van de werkplaatsen optimaliseren, de dure kapitaalsintensieve machines meer uren per week laten presteren en heel wat mensen ook wat extra flexibiliteit in hun werk aanbieden zoals het ook op heel wat andere stadsdiensten reeds eerder goedgekeurd was.
 • We kochten het laatste perceel grond nodig voor de realisatie van de voetbalvelden van Beekhoek!
 • We beslisten om via IOK deel te nemen aan een groepsaankoop voor bewakingscamera's. Dit zijn zowel vaste als verplaatsbare. We denken dat dit nuttig kan zijn bij bepaalde evenementen, maar ook voor enkele locaties zoals het stadspark.
 • We beslisten een concessie uit te schrijven voor een evenement op de markt gedurende de hele maand december, namelijk een schaatsbaan met houten chalets als standjes. Dit doet dan uiteraard denken aan Winterland in Hasselt. Ik ben hier zelf ook erg voorstander van. Zulke zaken doen Geel leven en hier sta ik ten volle achter. Iedereen heeft kans om in te schrijven: je krijgt de elektriciteit van de stad gratis (tot 25.000 euro). Je moet wel inschrijven door een prijs per dag op te geven die jij wenst te betalen aan de stad. Benieuwd hoeveel inschrijvingen er zullen zijn en wat dit uiteindelijk de stad zal kosten!

Interpellaties

Er werd gepolst naar de situatie op St. Dimpna, een terechte interpellatie gericht aan schepen van ruimtelijke ordening en mobiliteit. De vraag bevatte verschillende delen:

 • Er werd gevraagd naar het nieuwe PRUP voor de regionale ontsluiting. Collega Julliams moest toegeven dat de provincie hier maar heel matig in vordert. ZEER frustrerend!!! We proberen met de stad de provincie te ondersteunen bij het maken van een bestek. Dit bestek moet dan toelaten aan een studiebureau om de nodige zaken te bekijken en in de opmaak van een PRUP te slagen
 • Wat betreft de parkeergarage aan het ziekenhuis, die een oplossing moet bieden voor de parkeerproblematiek op St. Dimpna, werd gesteld dat het aan het ziekenhuis is om de beslissing te nemen. Ik zit zelf in de stuurgroep van de stad en heb regelmatig overleg gehad hieromtrent. Het klopt dat hen aan hen is. Wat mij betreft moeten zij de mobiliteit die ze teweegbrengen ook zelf oplossen. Nu zijn de omwonenden de dupe. Als we morgen geen parking meer toelaten in de straten (waar we aan denken, bijv door middel van bewonerskaarten) of de bewuste modderparking (die er zo slecht bijligt) afsluiten, hebben ze toch een zeer ernstig probleem. Ter info: de modderparking is in beheer van het ziekenhuis. Het is ook niet aan de stad om deze te onderhouden, we mogen dit zelfs niet. Maar het ziekenhuis zit er ook met het probleem dat ze er geen degelijke parking mogen van maken omdat ze dan teveel percentage van hun grond verhard hebben. In het kader van verdichting vind ik het ook logisch om geen grote oppervlaktes in ons centrum te verharden maar de hoogte in te gaan. Dit verwacht men van ieder, dus zeker ook van een ziekenhuis. De grond is te waardevol om er enkel op te parkeren vind ik...
 • Er werd ook gepolst naar gesprekken met AWV, de wegbeheerder van het gewest (Agentschap Wegen en Verkeer). Deze dienst staat in voor de gewestwegen. Deze is dus verantwoordelijk voor de Logen, St. Dimpnaplein, Gasthuisstraat, Diestseweg, ...
  Er werd nogmaals gewezen door schepen van mobiliteit dat dit zeer moeizaam gaat. De stad wil al jaren een tonnenbeperking, maar hier gaat het gewest niet in mee. Op mijn aangeven wil ik graag met mijn collega schepen en AWV eens rond tafel zitten om de problematiek van het St. Dimpnaplein en Gasthuisstraat aan te kaarten. Ik denk dat ik best eens ter plaatse op een terrasje de verantwoordelijken uitnodig zodat ze met hun ogen zien in welke onveiligheid onze jonge Gelenaars en hun ouders naar en van school moeten fietsen. Ik ga er mee men schouders onderzetten, want ik kan het ook niet aanzien... Maar ook hier helaas zelf geen bevoegdheid, maar moeten we rekenen op anderen...

vakantie
Alle vele trouwe lezers wens ik ook een rustige en deugddoende vakantie toe!

Meer info gewenst? Aarzel niet om me te contacteren!