Gemeenteraad Geel - 2 oktober 2017

12 oktober 2017
Analyse
Topics:
Gemeenteraad
Kort samengevat

14 agendapunten en 13 interpellaties kregen de gemeenteraadsleden in oktober te verwerken.

De interessantste beslissingen waren het invoeren van een heffing voor verwaarlozing, de fietspaden aan Tessenderloseweg definitief goedkeuren en het kerstmarktreglement.
Qua interpellaties konden we als bestuur uitleg verschaffen bij het dossier ASV Geel, het Islamitisch centrum aan de Leunen, de kapel van Rauwelkoven en nog een heel aantal minder beleidsmatige vragen.

Op deze gemeenteraad stonden 14 gewone punten en maar liefst 13 interpellaties geagendeerd. Het was dan ook een lange vergadering, die er geanimeerd aan toe ging bij momenten. We begonnen met 31 raadsleden maar het werd een afvallingskoers die eindigde met 28 volhouders!
Ook waren er heel wat agendapunten binnen mijn eigen bevoegdheden.

Tevens kan ik ook nog melden dat vanaf deze gemeenteraad het audioverslag veel duidelijker te beluisteren is (netjes punt per punt opgedeeld) en ook de discussies uitgeschreven zijn. U kan deze allen vinden op geel.notubiz.be

Gewone punten

 • Verwaarlozingstaks

  Nadat we eerder dit jaar de manier van registreren al goedkeurden, keurden we nu het belastingsreglement rond verwaarloosde gebouwen goed. De stad zal een taks heffen van 1500 euro per jaar op panden die verwaarloosd zijn. Dit verhoogt elk jaar met een factor 1,5 tot maximaal 4. Concreet kan het dus tot 6000 euro per jaar kosten als je pand zodanig verwaarloosd is dat het de buurt stoort of onderwaardeert en dergelijke. De vaststellingen gebeuren op basis van een objectieve criterialijst waarbij een aantal punten gescoord moet worden vooraleer de status verwaarlozing van toepassing is. (oa gebroken ramen, niet onderhouden voortuin, afgeblakerd schilderwerk, ...).
   
 • Tessenderloseweg
  Een realisatie waar ik echt erg fier op ben. We keurden de werken aan de Tessenderloseweg goed. Hier zullen we samen met Meerhout fietspaden aanleggen. Het dossier sleept al erg lang aan en als CD&V Geel hebben we reeds jaren het dossier aangekaart bij de hogere instanties en ook subsidies bekomen. Ik ben er fier op omdat ik er het afgelopen jaar in slaagde om de verschillende instanties (Aquafin, Pidpa, Eandis, Meerhout, Geel, AWV (gewestelijke mobiliteit), ...) op 1 lijn te krijgen en bepaalde discussiepunten weg te werken en ben dan ook tevreden dat we nu het bestek goedkeurden en de werken spoedig kunnen aanvatten.
  Ik ben blij dat ik alle partijen heb kunnen overtuigen om voor fietspaden in asfalt te gaan in plaats van betonnen fietspaden zoals de plannen waren. Ik geloof er erg in dat asfalt voor fietsers de voorkeur moet hebben!
  De werken zullen in het voorjaar van 2018 starten. Er wordt in totaal bijna 7 miljoen euro geïnvesteerd waarvan ongeveer 2,5 miljoen euro door onze stad. We krijgen hier gelukkig ook heel wat subsidies voor terug. 1,4 miljoen van het gewest voor de aanleg van fietspaden en 970.000 euro voor de riolering van VMM. Totaal kostenplaatje voor Geel is dan nog een kleine 100.000 euro.

  We hopen om het fietspad eind 2018, begin 2019 te gaan gebruiken en dan te zien hoe heel wat schoolkinderen veel veiliger naar hun school zullen kunnen fietsen.
   
 • Kerstmarkt
  We keurden het reglement van de kerstmarkt goed. Belangrijke info uit het besluit voor de deelnemers die wensen deel te nemen:
  • Deelname aan de kerstmarkt is enkel toegelaten mits een voorafgaandelijke aanvraag in te dienen via het digitale formulier dat vanaf zaterdag 14 oktober 2017 om 12 uur ’s middags online zal staan op de website www.bruisendgeel.be/kerstkraampjes. Alle ontvangen inschrijvingen worden in chronologische volgorde behandeld, ongeacht de categorie van de aanvraag.

Interpellaties

 • Kapel Rauwelkoven
  Als bevoegd schepen van patrimonium kon ik melden dat we de intentie hebben om de kapel van Rauwelkoven (kruispunt met Reiten), die eerder dit jaar door een auto werd weggemaaid willen heropbouwen. Ik probeer dit klaar te hebben tegen 1 mei 2018, maar wil eerst met collega's van mobiliteit kijken of we een herinrichting van het kruispunt kunnen doen om de veiligheid voor de fietsers daar te verbeteren.
   
 • ASV Geel
  Er werd gevraagd naar de stand van zaken betreffende de "voetbal van Geel", ASV Geel dus. Er waren nieuwsberichten die vermeldden dat de stad het oprichten van een NV tegenhoudt.
  We waren blij dat we namens het schepencollege eens een stand van zaken konden communiceren, omdat er her en der zaken werden gezegd die gewoon onjuist zijn. De gemeenteraad is daarvoor wel een mooi forum.
  Concreet wil de stad het oprichten van een NV helemaal niet tegenhouden. Het is zelfs zo dat we hier als stad helemaal niets over te zeggen hebben.
  Wel is het zo dat we willen dat de mensen van Leunen Invest bvba, die de bouw realiseren die nu al een tijdje stilligt en nog niet afgewerkt is, vastleggen dat de gelden die hiermee verdiend kunnen worden, naar de voetbal terugvloeien. Deze panden staan op grond van de stad, die we in erfpacht hebben gegeven aan de ASV vzw. Het is logisch dat verdiensten hieraan ten goede moeten komen aan de sport en de jeugd in het bijzonder. We willen dus ten alle tijde vermijden dat de gelden naar de NV vloeien. We willen dat ze naar de VZW vloeien en op die manier naar het voetbalgebeuren, de sport. Hierover zijn we in gesprek om dit contractueel en juridisch vast te leggen. Maar dat heeft wat voeten in de aarde... (en is ook niet gemakkelijk, moet ik zeggen)
   
 • Moskee op de Leunen
  Er werden vragen gesteld over de Moskee die gepland wordt door de Moslimgemeenschap op de Leunen.
  Woordelijk dienen we overigens te spreken over een Islamitisch centrum. Het is een centrum waar iedereen welkom is, maar waar de Islam uiteraard centraal staat.
  Hoe zit dit juist?
  In Geel zijn er 2 moskeeën op dit moment. Alle groeperingen zijn vragende partij om een nieuw gebouw te hebben. Hiervoor hebben we met de Stad gezocht naar een locatie. Dit is iets wat we voor heel wat verenigingen doen. In dat opzicht willen we - net als voor vele verenigingen - een opstalrecht geven voor 50 jaar. Het betalen van de architect, de bouwwerken, ... is echter volledig voor de bouwheer. 

  Als stad hebben we uiteraard wel voorwaarden gesteld. We wensen niet dat dit centrum een trekker voor de hele Kempen wordt, we willen dat het een centrum is dat voor iedereen toegankelijk wordt, we willen dat dit het enige centrum in Geel is en dus dat we van 2 moskeeën naar 1 centrum evolueren. We willen ook dat we hen als aanspreekpunt voor de moslimgemeenschap.

Dat was het voor deze maand. Ik verwijs graag naar de hogervermelde link met de nieuwe verslaggeving waar u ook over de andere interpellaties eventueel wat kan lezen! Deze interpellaties gingen over: parkeren in de Nieuwstraat, parkeren in de Pas, de financieringsintercommunale IKA, de Eurofeesten, de Tulpenstraat (ivm gepland bouwwerk daar), de fairtrade gemeente die we zijn, over dat speed pedelecs niet kunnen op de Markt, het kunstwerk op de Markt (de zuil) en de beveiliging van de websites van de stad. Nog veel leesvoer dus voor zij die wensen (of luistervoer).