Ben Van Looveren, kandidaat-burgemeester Geel.

"Opnieuw auto's op de Markt van Geel, dat is geen goed idee."

Ben Van Looveren is 33 jaar, geboren en getogen in Geel. Hij lijkt van alle markten thuis: opgegroeid als boerenzoon, actief in de bedrijfswereld als ingenieur, schepen van o.a. openbare werken, landbouw en burgerlijke stand én trotse vader van twee dochters.


Je bent al meer dan tien jaar actief in de politiek.

Ben: Ik ben begonnen bij de jeugdraad, waar oud-burgemeester Frans Peeters me overtuigde om de stap naar CD&V te maken. Dat deed ik en in 2006 werd ik verkozen als gemeenteraadslid. Twee jaar geleden volgde ik Leen Beke op als schepen van openbare werken en burgerlijke stand. Een overstap die me zeer goed beviel.

Dat is uw partij CD&V niet ontgaan, ze bombarderen je prompt tot lijsttrekker.

Ben: En dat schrikt me niet af. Ik heb in het bedrijfsleven al met complexe dossiers moeten werken en ben niet bang om uitdagingen aan te gaan. Daar leer je ook dat je verschillende partijen moet bijeen brengen om tot een compromis te komen. Maar ook knopen doorhakken. Eigenlijk geldt dat ook in de politiek.
Het doet me deugd dat de partij in mij gelooft. Ik voel veel steun van het hele team.

"Mijn belangrijkste drijfveer om terug de grootste partij te worden, is om mobiliteit weer in handen te krijgen."

Jullie besturen vandaag samen met N-VA. Staan de neuzen steeds in dezelfde richting?

Ben: We hebben samen heel wat zaken verwezenlijkt, maar uiteraard hebben we niet over alles eenzelfde mening.
Neem nu op vlak van mobiliteit: waar N-VA een eerder afwachtende houding aanneemt, willen wij echt naar een fietsvriendelijke stad. Opnieuw auto's op de markt toelaten, waar N-VA nog steeds aan denkt, is geen goed idee. We willen echt oproepen om deze discussie voor eens en altijd te stoppen en onze aandacht te focussen op echte problemen. Ook het doortrekken van de Ring, waardoor het centrum ontlast wordt, is voor ons topprioriteit.
Of de toekomstvisie over Geel als stad. Ik heb het gevoel dat N-VA en andere partijen willen gaan concurreren met Turnhout als dé centrumstad van de Kempen. Terwijl wij eerder de gezelligheid van Geel met haar prachtige parochies willen benadrukken en dus kiezen voor een beperkte groei.
Op nationaal niveau denk ik dat we een verzoenende partij zijn die bruggen bouwt en N-VA meer de polarisatie opzoekt.

"CD&V Geel wil de gezelligheid van Geel met haar prachtige parochies benadrukken."

Je daagt huidig burgemeester Vera Celis uit. Deed zij een goede job?

Ben: Het is niet mijn stijl om het rapport van een ander te maken. Dan benadruk ik liever mijn eigen sterktes (lacht).
Ik denk dat ik een leiderstype ben die visie met daadkracht kan combineren. Ik ben een dossiervreter en doener. Ik wil kwalitatieve dossiers, waar goed over nagedacht is en dan durven beslissen. Samen met de partij ben ik er ook in geslaagd van ons CD&V team één geheel te maken: geen kliekjes of einzelgängers. Daar ben ik trots op en dat willen wij zo houden.

"Het lijsttrekkerschap schrikt me niet af."

Het doortrekken van de ring is een van jullie stokpaardjes. Kunnen jullie dit in één beleidstermijn realiseren?

Inderdaad, voor mij is het zwaar verkeer door het centrum één van de grootste problemen in Geel. Dat er nu dagelijks honderden scholieren langsheen het drukke tracé naar school moeten, terwijl de weg er al had kunnen liggen, is teleurstellend. Om maar te zwijgen van de luchtkwaliteit.
Het PRUP (Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan) voor het traject is terug opgestart. Als dat klaar is en er een tracé gekozen wordt, moeten we dus ijveren bij het Vlaams Gewest om de nodige budgetten te voorzien voor de aanleg. Dit hebben we immers niet lokaal in de hand. Daarom is het essentieel om bovenlokaal ook goed vertegenwoordigd te zijn. Griet Smaers is heel belangrijk voor ons, als federaal parlementslid kan ze mee zorgen dat het project prioriteit krijgt.

In een analyse van De Standaard lezen we dat er voor de Gelenaar weinig te mopperen valt. Waar wordt wél over geklaagd?

Ik denk dat mobiliteit wat dat betreft het thema is. Meer plaats voor voetgangers en fietsers, logische routes, een goede signalisatie in en uit het centrum... Er is nood aan een masterplan, dat ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Daarvoor is natuurlijk leiderschap nodig. En dit wil ik bieden. Dat is voor mij de drijfveer om de grootste partij te worden, om dit thema terug in eigen handen te nemen.

Deel dit artikel: